MODUL LETNI DELOVNI NAČRT PDF natisni

Slika6

Modul letni delovni načrt vključuje štiri korake delovanja:

1.  korak: NAČRTOVANJE DOGODKOV ZA ŠOLSKO LETO. Vnese jih odgovorna oseba (ravnatelj).

2.  korak: SPREJEMANJE/izvoz podatkov za tiskanje

3.  korak: SPREMLJANJE IZVAJANJA LDN. Sistem H vam omogoča sprotno spremljanje, izvajanja LDN med njegovim izvajanjem (priprava poročil med šolskim letom).

4.  korak: POROČILO O IZVAJANJU LDN ob koncu šolskega leta.

Slika7