LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME PDF natisni

Slika9

Skeniranje pošte in nastajanje zadev pomeni začetek procesa arhiviranja, saj se ob evidentiranju dokumenta dokumentu določa čas hrambe.

Slika10