DODATNI MODULI PDF natisni

Pri razvoju sledimo cilju, da sistem H s svojim delovanjem zagotavlja celovit sistem urejanja šolske dokumentacije in v to je vključena racionalizacija dela celotnega zavoda. Posamezni moduli so že pripravljeni za uporabo (to sta opisani modul LDN in UPD), nekateri pa so v nastajanju in jih bomo postopno vključili v sistem H. Naša želja je, da vam učinkovitost sistema H predstavimo po prednostnih področjih delovanja zavoda in njegovo postopno uvajanje.

Naslednja dva modula, ki bosta na voljo uporabnikom in ju bomo predstavili uporabnikom v začetku leta 2012, sta:

Modul KADROVSKA EVIDENCA (avtorica Mojca ŠKRINJAR) ureja delovna mesta v zavodu od razpisov, pogodbe o zaposlitvi, aneksov, učne obveznosti, letnih razgovorov in pravic iz dela. Omogočena je povezava s KPIS; izdelavo aneksov na klik glede na podatke v KPIS, osebna mapa delavca, samostojen dostop do vseh podatkov v kadrovski evidenci s strani delavcev, itd.

Modul POTNI STROŠKI IN UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA vključuje obrazce za potne naloge zaposlenih; avtomatični obračun kilometrine, časa na poti, dnevnic. Potovanja v tujino – preračunavanje valut z menjalniškim tečajem Banke Slovenije na določen dan, avtomatičen prenos podatkov iz Petrol Magna kartice, rezerviranje, potrjevanje in uporaba vozil iz voznega parka. Kontrola opravljenih poti in kilometrov na števcu; statistike porabe gradiva.

Vsak modul bodo uporabniki lahko dobili na enomesečno uporabo (testiranje) in ob tem bodo imeli na voljo tudi štiriurno delavnico za uporabo modula.

SISTEM HERKULES  JE ŽIV SISTEM, KI BO Z NOVIMI MODULI DOPOLNJEVAL POTREBE UPORABNIKOV.

Slika11