Pogosto zastavljena vprašanja - Kako si pomagam z modulom Letni delovni načrt?
Kako si pomagam z modulom Letni delovni načrt?

Najpomembnejši dokument LDN, mora vsebovati vse zakonsko zahtevane podatke, dejavnosti in predvidene nosilce nalog. V modulu LDN ima uporabnik na voljo vse to in še več; predpripravljeni obrazci omogočajo pripravo Letnega delovnega načrta  na način, da ga lahko pripravlja delovna skupina. Za vsako izvedbo delovnih nalog so določeni  tudi nosilci. 

S terminskim načrtom, ki ima tudi opomnik, sledimo izvedbam. Po vsaki opravljeni dejavnosti se izdelajo poročila, ki omogočajo sprotno spremljavo pedagoškega dela. Za vse dejavnosti so pripravljeni obrazci.

Powered by Freestyle Support Portal