Pogosto zastavljena vprašanja - Kako je z datumi hospitacij, če se izkaže, da smo med letom hospitacije opravili kasneje, kot smo načrtovali?
Kako je z datumi hospitacij, če se izkaže, da smo med letom hospitacije opravili kasneje, kot smo načrtovali?

Po opravljenih hospitacijah bo ravnatelj napisal poročilo. Bistveno je, koliko hospitacij je bilo opravljenih (načrt in realizacija).

Powered by Freestyle Support Portal